Jdi na obsah Jdi na menu
 


Časový rozvrh dne

6:30 - 9:45

 • scházení, hry a činnosti dle přání dětí
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími                                                  potřebami (logopedická péče …)
 • komunitní kruh (společné povídání, sdílení zážitků, jazykové                                      chvilky, smyslové hry …)
 • pravidelná pohybová aktivita
 • hygiena, svačina    
 • individuální, skupinové a frontální činnosti směřující k rozvoji                                      klíčových kompetencí v předškolním věku

9:45 - 11:45

 • pobyt venku

11:45 - 12:45

 • hygiena, oběd, příprava dětí na odpočinek

12:45 - 14:15

 • poslech pohádky, odpočinek

14:15 - 15:00

 • hygiena, svačina

15:00 - 16:00

 • hry dle přání dětí
 • dle zájmu příprava nebo dokončení konkrétních činností   
 • individuální přístup k dětem